วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สังกัดกระทรวงมหาดไทย : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กองบังคับการ

กระทรวงมหาดไทย : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กองบังคับการ

กองบังคับการ
 1. กองการต่างประเทศ : ลิงก์/Link
 2. กองการสอบ : ลิงก์/Link
 3. กองการเงิน : ลิงก์/Link
 4. กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและสอบสวน : ลิงก์/Link
 5. กองงบประมาณ : ลิงก์/Link
 6. กองทะเบียนประวัฒิอาชญากร : ลิงก์/Link
 7. กองทะเบียนพล : ลิงก์/Link
 8. กองนิติการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน : ลิงก์/Link
 9. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร : ลิงก์/Link
 10. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ : ลิงก์/Link
 11. กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ บชน.* : ลิงก์/Link
 12. กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 : ลิงก์/Link
 13. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)** : ลิงก์/Link
 14. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.) : ลิงก์/Link
 15. กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) : ลิงก์/Link
 16. กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) : ลิงก์/Link
 17. กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 : ลิงก์/Link
 18. กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 : ลิงก์/Link
 19. กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 4 : ลิงก์/Link
 20. กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ : ลิงก์/Link
 21. กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ : ลิงก์/Link
 22. กองบินตำรวจ : ลิงก์/Link
 23. กองปราบปราม : ลิงก์/Link
 24. กองพลาธิการ : ลิงก์/Link
 25. กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม* : ลิงก์/Link
 26. กองพิสูจน์หลักฐาน : ลิงก์/Link
 27. กองวิจัยและพัฒนา : ลิงก์/Link
 28. กองวิชาการ* : ลิงก์/Link
 29. กองวิทยาการ 1 : ลิงก์/Link
 30. กองวิทยาการภาค 2 : ลิงก์/Link
 31. กองวิทยาการภาค 3 : ลิงก์/Link
 32. กองวิทยาการภาค 4 : ลิงก์/Link
 33. กองวินัย : ลิงก์/Link
 34. กองสวัสดิการ : ลิงก์/Link
 35. กองสารนิเทศ : ลิงก์/Link
 36. กองอัตรากำลัง : ลิงก์/Link
 37. กองอุทธรณ์และร้องทุกข์** : ลิงก์/Link
 38. งานจราจร ตำรวจนครบาล : ลิงก์/Link
 39. ตำรวจจราจร : ลิงก์/Link
 40. ตำรวจตระเวณชายแดนภาค 1 (ปทุมธานี) : ลิงก์/Link
 41. ตำรวจตระเวณชายแดนภาค 2 (ขอนแก่น) : ลิงก์/Link
 42. ตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 (เชียงใหม่) : ลิงก์/Link
 43. ตำรวจตระเวณชายแดนภาค 4 (สงขลา) : ลิงก์/Link
 44. ตำรวจทางหลวง : ลิงก์/Link
 45. ตำรวจท่องเที่ยว : ลิงก์/Link
 46. ตำรวจน้ำ : ลิงก์/Link
 47. ตำรวจรถไฟ : ลิงก์/Link
 48. ตำรวจสื่อสาร : ลิงก์/Link
 49. ตำรวจเศรษฐกิจ : ลิงก์/Link
 50. นครบาล 1 : ลิงก์/Link
 51. นครบาล 2 : ลิงก์/Link
 52. นครบาล 3 : ลิงก์/Link
 53. นครบาล 4 : ลิงก์/Link
 54. นครบาล 5 : ลิงก์/Link
 55. นครบาล 6 : ลิงก์/Link
 56. นครบาล 7 : ลิงก์/Link
 57. นครบาล 8 : ลิงก์/Link
 58. นครบาล 9 : ลิงก์/Link
 59. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง : ลิงก์/Link
 60. สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ : ลิงก์/Link
 61. สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน : ลิงก์/Link
 62. สถาบันอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA) : ลิงก์/Link
 63. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ : ลิงก์/Link
 64. สำนักเลขานุการ : ลิงก์/Link

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สังกัดกระทรวงมหาดไทย : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ลิงค์/Link

ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการ

 1. กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน : ลิงก์/Link
 2. กองบัญชาการตำรวจนครบาล : ลิงก์/Link
 3. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด : ลิงก์/Link
 4. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง : ลิงก์/link
 5. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล * : ลิงก์/Link
 6. กองบัญชาการศึกษา : ลิงก์/Link
 7. ตำรวจภูธรภาค 1 : ลิงก์/Link
 8. ตำรวจภูธรภาค 2 : ลิงก์/Link
 9. ตำรวจภูธรภาค 3 : ลิงก์/Link
 10. ตำรวจภูธรภาค 4 : ลิงก์/Link
 11. ตำรวจภูธรภาค 5 : ลิงก์/Link
 12. ตำรวจภูธรภาค 6 : ลิงก์/Link
 13. ตำรวจภูธรภาค 7 : ลิงก์/Link
 14. ตำรวจภูธรภาค 8 : ลิงก์/Link
 15. ตำรวจภูธรภาค 9 : ลิงก์/Link
 16. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดรภาคใต้ : ลิงก์/Link
 17. สำนักงานกฎหมายและคดี : ลิงก์/Link
 18. สำนักคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ : ลิงก์/Link
 19. สำนักงานจเรตำรวจ : ลิงก์/Link
 20. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : ลิงก์/Link
 21. สำนักงานตรวจสอบภายใน : ลิงก์/Link
 22. สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ : ลิงก์/Link
 23. สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ : ลิงก์/Link
 24. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ลิงก์/Link
 25. โรงพยาบาลตำรวจ * : ลิงก์/Link
 26. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ * : ลิงก์/Link
ภูธรจังหวัด

ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)
 1. ภ.จว.ชัยนาท : ลิงก์/Link
 2. ภ.จว.นนทบุรี : ลิงก์/Link
 3. ภ.จว.ปทุมธานี : ลิงก์/Link
 4. ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา : ลิงก์/Link
 5. ภ.จว.ลพบุรี : ลิงก์/Link
 6. ภ.จว.สมุทรปราการ : ลิงก์/Link
 7. ภ.จว.สระบุรี : ลิงก์/Link
 8. ภ.จว.สิงห์บุรี : ลิงก์/Link
 9. ภ.จว.อ่างทอง* : ลิงก์/Link

ตำรวจภูธรภาค 2 (ภาคตะวันออก)

 1. ภ.จว.จันทบุรี : ลิงก์/Link
 2. ภ.จว.ฉะเชิงเทรา* : ลิงก์/Link
 3. ภ.จว.ชลบุรี : ลิงก์/Link
 4. ภ.จว.ตราด : ลิงก์/Link
 5. ภ.จว.นครนายก : ลิงก์/Link
 6. ภ.จว.ปราจีนบุรี : ลิงก์/Link
 7. ภ.จว.ระยอง : ลิงก์/Link
 8. ภ.จว.สระแก้ว : ลิงก์/Link

ตำรวจภูธรภาค 3 (ภาคอีสาน ตอนล่าง)

 1. ภ.จว.ชัยภูมิ : ลิงก์/Link
 2. ภ.จว.นครราชสีมา : ลิงก์/Link
 3. ภ.จว.บุรีรัมย์ : ลิงก์/Link
 4. ภ.จว.ยโสธร* : ลิงก์/Link
 5. ภ.จว.ศรีสะเกษ : ลิงก์/Link
 6. ภ.จว.สุรินทร์ : ลิงก์/Link
 7. ภ.จว.อำนาจเจริญ : ลิงก์/Link
 8. ภ.จว.อุบลราชธานี : ลิงก์/Link

ตำรวจภูธรภาค 4 (ภาคอีสาน ตอนบน)

 1. ภ.จว.กาฬสินธุ์ : ลิงก์/Link
 2. ภ.จว.ขอนแก่น : ลิงก์/Link
 3. ภ.จว.นครพนม : ลิงก์/Link
 4. ภ.จว.มหาสารคาม : ลิงก์/Link
 5. ภ.จว.มุกดาหาร : ลิงก์/Link
 6. ภ.จว.ร้อยเอ็ด : ลิงก์/Link
 7. ภ.จว.สกลนคร : ลิงก์/Link
 8. ภ.จว.หนองคาย : ลิงก์/Link
 9. ภ.จว.หนองบัวลำภู : ลิงก์/Link
 10. ภ.จว.อุดรธานี : ลิงก์/Link
 11. ภ.จว.เลย : ลิงก์/Link

ตำรวจภูธรภาค 5 (ภาคเหนือ ตอนบน)

 1. ภ.จว.น่าน : ลิงก์/Link
 2. ภ.จว.พะเยา : ลิงก์/Link
 3. ภ.จว.ลำปาง : ลิงก์/Link
 4. ภ.จว.ลำพูน : ลิงก์/Link
 5. ภ.จว.เชียงราย* : ลิงก์/Link
 6. ภ.จว.เชียงใหม่ : ลิงก์/Link
 7. ภ.จว.แพร่ : ลิงก์/Link
 8. ภ.จว.แม่ฮ่องสอน : ลิงก์/Link

ตำรวจภูธรภาค 6 (ภาคเหนือ ตอนล่าง)

 1. ภ.จว.กำแพงเพชร : ลิงก์/Link
 2. ภ.จว.ตาก* : ลิงก์/Link
 3. ภ.จว.นครสวรรค์ : ลิงก์/Link
 4. ภ.จว.พิจิตร : ลิงก์/Link
 5. ภ.จว.พิษณุโลก* : ลิงก์/Link
 6. ภ.จว.สุโขทัย : ลิงก์/Link
 7. ภ.จว.อุตรดิตถ์ : ลิงก์/Link
 8. ภ.จว.อุทัยธานี : ลิงก์/Link
 9. ภ.จว.เพชรบูรณ์ : ลิงก์/Link

ตำรวจภูธรภาค 7 (ภาคตะวันตก)

 1. ภ.จว.กาณจนบุรี : ลิงก์/Link
 2. ภ.จว.นครปฐม : ลิงก์/Link
 3. ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ : ลิงก์/Link
 4. ภ.จว.ราชบุรี : ลิงก์/Link
 5. ภ.จว.สมุทรสงคราม : ลิงก์/Link
 6. ภ.จว.สมุทรสาคร : ลิงก์/Link
 7. ภ.จว.สุพรรณบุรี* : ลิงก์/Link
 8. ภ.จว.เพชรบุรี : ลิงก์/Link

ตำรวจภูธรภาค 8 (ภาคใต้ ตอนบน)

 1. ภ.จว.กระบี่ : ลิงก์/Link
 2. ภ.จว.ชุมพร : ลิงก์/Link
 3. ภ.จว.นครศรีธรรมราช : ลิงก์/Link
 4. ภ.จว.พังงา : ลิงก์/Link
 5. ภ.จว.ภูเก็ต : ลิงก์/Link
 6. ภ.จว.ระนอง : ลิงก์/Link
 7. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี : ลิงก์/Link

ตำรวจภูธรภาค 9 (ภาคใต้ ตอนล่าง)

 1. ภ.จว.ตรัง : ลิงก์/Link
 2. ภ.จว.นราธิวาส : ลิงก์/Link
 3. ภ.จว.ปัตตานี : ลิงก์/Link
 4. ภ.จว.พัทลุง : ลิงก์/Link
 5. ภ.จว.ยะลา : ลิงก์/Link
 6. ภ.จว.สงขลา* : ลิงก์/Link
 7. ภ.จว.สตูล** : ลิงก์/Link